dimecres, 25 de maig de 2011


1. Cerca informació sobre la ideologia de la gent que és d'esquerres i de la gent que és de dretes. Fes un estudi comparatiu.

ESQUERRES
Com a partit d’esquerres, Esquerra vol posar fi a les injustícies socials i als desequilibris
econòmics i afavorir, així, un repartiment de la riquesa i de l’accés a l’estat del benestar a
tota la població. L’obtenció d’aquesta fita s’ha de fer concertadament amb els diversos
agents socials dins un marc català de relacions laborals articulat amb el mundial.
Sense perdre la iniciativa privada en el mercat, el treball ha d’esdevenir una forma de
realització de l’individu, amb seguretat, amb plena ocupació i un salari digne. Alhora, s’han d’incorporar totes les noves aplicacions de la societat electrònica i del coneixement en tots els aspectes de la vida quotidiana, per afavorir així una major productivitat i un millor benestar dels treballadors i treballadores.
El progrés econòmic i social ha de ser compatible amb la salut de les persones i del medi
ambient. Una nova cultura productiva i d’utilització dels recursos (aigua, energia, matèries
primeres, etc.) ha de garantir un desenvolupament sostenible en pro de tots els habitants, de les espècies biològiques del planeta i de les generacions futures.

DRETES

Es coneix com a dreta al segment de l'espectre polític associat a posicions conservadores, capitalistes, religioses, liberals o bé simplement oposades a l'esquerra política. Engloba per tant a corrents ideològics molt diverses la separació de les quals pot ser taxativa, depenent que considerin prioritària la defensa de la pàtria (nacionalisme, patriotisme) o que abans de res busquin el manteniment de l'ordre social establert (tradicionalisme, conservadorisme). En oposició a l'esquerra política, el sector més liberal emfatitza el lliure mercat per sobre de l'intervencionisme de les administracions públiques i busca potenciar valors i drets individuals, enfront de posicions col·lectivistes o estatistas, mentre que el sector més conservador és partidari de l'enquadrament col·lectiu en estructures rígidament jerarquitzades i disciplinades.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada