dijous, 20 de gener de 2011

1. Cerca informació sobre la violència de gènere i explica la teva opinió sobre el tema.

La violència de gènere, especialment la que es produeix dins de l'àmbit de la llar, és una realitat
que és present en tots els països, en totes les cultures, en tots els nivells socials i s'ha donat
durant totes les èpoques històriques, tot i que, generalment, ha quedat silenciada en l'àmbit de
la privacitat.
La violència contra les dones té el seu origen en un sistema de relacions de gènere que manté
la preeminència dels homes sobre les dones.
La
nenes que "puguin tenir com a resultat un dany o sofriment físic, sexual o psicològic per a la
dona, així com les amenaces d'aquests actes, la coacció o la privació arbitrària de la llibertat,
tant si es produeixen a la vida pública com a la privada".
Segons les Nacions Unides, s'entén per
com a resultat danys o patiments físics, sexuals o psicològics, incloent-hi les amenaces
d'aquests actes, la coacció o la privació arbitrària de la llibertat, tant en la vida pública com en
la privada, i quan aquests actes són realitzats per membres de la família o persona de relació
d'afectivitat anàloga.
Tipus de violència:
-
cremades, retencions...) que poden donar com a resultats fractures, ferides, contusions,
hematomes o, fins i tot, la mort.
-
vexacions, amenaces, coaccions, desqualificacions, aïllament...)
-
a la prostitució...)
violència de gènere és definida per les Nacions Unides com aquells actes vers les dones iviolència domèstica qualsevol acte d'agressió que téFísica: danys en el cos de la persona (bufetades, empentes, cops, pallisses, asfixies,Psicològica: actes o conductes de desvaloració, humiliació, temorització, por (crits,Sexual: imposició d'una relació sexual contra la voluntat (agressió, abús, tocaments, inducció

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada